Framtidsentreprenörer som kommer att göra skillnad!

En film och ett tack till Framtidsentreprenörerna

16 december: Ekonomisk bärkraft och resiliens med Klara Härgestam

2 december: Ekologiskt entreprenörskap med Margareta Rosengren

21 oktober: En ekonomi för människorna och naturen

9 september: Vad är meningen?