Framtidsentreprenörer som kommer att göra skillnad!

En film och ett tack till Framtidsentreprenörerna

16 december: Ekonomisk bärkraft och resiliens med Klara Härgestam

21 oktober: En ekonomi för människorna och naturen

26 augusti: Det är fullt på jorden nu

Succé och fler platser på kursen

14 maj: Öppet webbinarium