En film och ett tack till Framtidsentreprenörerna

16 december: Ekonomisk bärkraft och resiliens med Klara Härgestam

2 december: Ekologiskt entreprenörskap med Margareta Rosengren

9 september: Vad är meningen?

26 augusti: Det är fullt på jorden nu

Vi närmar oss kursstart

Succé och fler platser på kursen