7 oktober: När affärsidéer är värda något för naturen

När Framtidsentreprenörerna träffades för fjärde gången handlade samtalen om ekologiska värden, eller det som kallas PLANETNYTTA. Då är det lätt att tro att dagens diskussioner mest handlade om hur vi miniminerar eventuellt skadlig påverkan på miljö och natur från våra idéer. Men nej, Framtidsentreprenörerna gick längre än så och samtalade om den nytta och de värden de kan tillföra planeten med hjälp av sina idéer.

Hårklyverier? Nej. Det finns en skillnad som är mycket mer än semantisk i detta. I föreläsningen berättade Sara Bronner (agronom/miljöekonom) om vad planetnytta handlar om:

”Planetnytta innebär att vi utvecklar idéer som skapar ett gott liv för allt levande – både idag och i framtiden – inom planetens ekologiska gränser. Utan att leva över jordens tillgångar.

Det innebär också att våra idéer inte bara behöver bidra till att vi minskar belastningen på miljö och ekosystem utan även till att vi återställer och läker alla de livsuppehållande system som är en förutsättning för vår existens på jorden.”

I en värld där människor, våra begär, idéer och prylar redan spräng planetära gränser behöver vi agera mer hållbart. Framtiden kan inte intecknas i teknologi vi inte har. Innovationer måste också vara att lämna naturen och föra tillbaka värden som vi utarmat i årtionden. Det är viktigt att vi förstår vilka avtryck våra idéer har. Alltså behöver vi göra livscykelanalyser, eller mäta de avtryck våra idéer skapar på andra sätt. Kunskaper och insikter vi får med hjälp av detta kan vi sedan använda för att utveckla idéer som skapar nytta för planeten, istället för att skapa mer onytta.

Sara Bronner går igenom sex steg för planetnyttigt entreprenörskap.

Sex steg för idéutveckling med ekologiskt värdeskapande har formulerats i Bronner & Bronners filosofi för hållbar idé- och affärsutveckling. Dessa diskuterades tillsammans med Framtidsentreprenörerna.

  • Förstå ditt ekologiska avtryck. Ta ett livscykelperspektiv.
  • Utveckla din idé i den cirkulära ekonomin. Designa smart från start. Härma naturen.
  • Minimera ditt ekologiska avtryck. Använd förnybara resurser, halvera klimatavtrycket vart femte år.
  • Skapa ekologisk nytta. Bidra till att återställa planetens resiliens.
  • Skapa efterfrågan genom upplysning. Öka dina kunders kunskaper.
  • Ställ krav på andra. Påverka leverantörer, organisationer, politiker.

Diskussionerna som följde var engagerade och animerade. Som vanligt var det spännande att följa hur människor relaterar och hjälper varandra framåt i samtal där själva tanken är att skapa hållbara idéer på riktigt.

Fredrik Bronner berättar vilken levande varelse som äter mest fisk på jorden idag. Kossan.