Om utbildningen

Den första kullen framtidsentreprenörer utbildas höstterminen 2020. Under tio tillfällen kommer ni som deltar genom litteratur, föreläsningar m.m. att få kunskap och fakta som hjälper er att utveckla era hållbara entreprenörskap. Genom relationer och nätverk, workshops, möten, samtal m.m. kommer ni att skapa sammanhang med andra och utveckla nya tankar och idéer.

Framtidsentreprenören Hanna Welander, HW Film, har hjälpt oss att göra en kort film som sammanfattar den första omgången av Framtidsentreprenörerna.

Fyra grundläggande värden
Utbildningen utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen och entreprenörerna Bronner & Bronners modell för hållbar och värdeskapande idé- och affärsutveckling i de fyra delarna:

 • Personligt värde (mening)
 • Samhällsvärde (nyttan för samhället)
 • Ekologiskt värde (nyttan för planeten och ekosystemen)
 • Ekonomiskt värde (hushållning och ekonomisk bärkraft)

Där traditionell idé- och affärsutveckling ensidigt utgår ifrån ekonomisk lönsamhet gör vi något nytt. Vi breddar perspektivet och balanserar fyra värden/perspektiv som måste genomsyra allt entreprenörskap i ett hållbart samhälle. Här hjälper vi dig att förstå hur din tjänst eller produkt kan påverka människorna och naturen. Vi tar reda på varför känslan av mening och sammanhang är grundläggande för ett framgångsrikt entreprenörskap, och vi kanske definierar om själva begreppet framgång.

Nya verktyg och för idé- och affärsutveckling
Efter en termin med Framtidsentreprenörerna kommer du inte att nöja dig med att minimera din negativa påverkan på samhälle och natur. Du kommer vilja föra tillbaka värden som människan tagit ut för mycket av. du kommer att vilja skapa något som gör livet bättre för många fler. Du kommer bland annat få lära dig att använda nya modeller för:

 • Personlig utveckling som entreprenör
 • Affärsutveckling med Business Model Canvas
 • Värdeskapande utveckling utifrån kundens perspektiv
 • Ekologiskt avtryck av affärsidé
 • Livscykelanalys
 • Cirkulär ekonomi för företag och samhälle
 • Socialt företagande

Globala hållbarhetsmål, cirkulär och delande ekonomi
Efter en termin tillsammans med andra framtidsentreprenörer kommer du att förstå varför de globala hållbarhetsmålen är viktiga, men också skapar massor av möjligheter och behov av nya idéer. Du kommer också förstå vad cirkulär ekonomi innebär och varför det är smart att dela på olika resurser.

Individuellt arbete och gruppdynamik
Utbildningen genomförs i en blandning av föreläsningar, inlämningar, seminarier/workshops och handledning. Allt är förberett för att kunna genomföras helt digitalt och på distans om behov föreligger. Vi tror att ditt individuella arbete kommer att utvecklas med hjälp av gruppens dynamik. Framtidsentreprenörerna gör varandra bättre.

När vi ses på plats gör vi det i Behrn Business Lounge, Näringslivets Hus, Rudbecksgatan 23-25 i Örebro. Tio onsdagar (eftermiddag) under hösten.