4 november: Mattias Käll och meningsfull idéutveckling

Dagen efter att nya allmänna råd kommit kring covid-19. Vårt sjätte utbildningstillfälle med Framtidsentreprenörerna blev helt digitalt den här gången. Och även om vi föredrar att träffas i samma rum så blev det ett riktigt bra samtal om viktiga saker som kanske ligger allra närmast oss som individer och entreprenörer.

För denna gång kom vi tillbaka till den första delen av filosofin för hållbar idéutveckling – den som handlar om känslan av mening. Att uppleva att det man gör känns meningsfullt för mig som utvecklar idén. Det är en viktig del av ett hållbart entreprenörskap – för känner vi ingen större mening med det vi gör kommer vi inte heller utveckla idéer som är meningsfulla för andra. Eller för planeten vi lever på.

De sex råden – i korthet – för att uppleva mer mening i idéutvecklingen är:

  • Var snäll. Omge dig med välvilja och goda människor.
  • Var tacksam och nöjd. Allt behöver inte växa.
  • Ta hand om den enda kropp du har. Du är helt beroende av din hälsa.
  • Väx med hjälp av andra. Sök tillsammanskap och visa tillit.
  • Respondera istället för att reagera. Ge dig själv tid att tänka efter.
  • Var medveten och närvarande. Fokusera på en sak i taget. Och gör det på riktigt.

Med de här stegen som utgångspunkt förde vi sedan ett samtal med en verksam entreprenör som vi bjudit in. Och idag hade vi med oss konstnären och illustratören Mattias Käll.

Det blev ett fint och inspirerande samtal om drivkrafter i entreprenörskapet, och vad som känns meningsfullt, och hur man skapar möjligheter att få göra mer av det man älskar mest. Mattias berättade både som sin verksamhet som illustratör och som konstnär, och hur han upplever meningsfullhet på olika sätt i de olika sakerna han gör. Han delade också med sig av sina egna erfarenheter kring tillfällen i livet när han inte alltid känt mening med det han gjort, och varför det blev så. Viktiga lärdomar som också är viktiga att dela med sig av och samtala kring. Han fick också många relevanta och bra frågor av Framtidsentreprenörerna. Det är fint att se hur mycket vi har att lära av varandra när vi ges möjlighet.

Den sista delen av utbildningstillfället fortsatte gruppen att jobba med sina affärsmodeller. Sara och Fredrik tog sin egen butik i Wadköping som case, och gick igenom de olika delarna i den BMC (Business Model Canvas) vi använder som verktyg. Varje del – jag/team, värdeerbjudande, kunder, partners, aktiviteter osv – genomlystes utifrån meningsperspektivet. En sådan genomgång är viktig för att förstå VAD det är jag gör som entreprenör som får mig att uppleva meningsfullhet. Men också vilka delar av mitt entreprenörskap där det INTE är lika starkt. Delar som man behöver vara medveten om, och fundera på vad man kan göra annorlunda för att stärka känslan av mening.

Nästa tillfälle kommer vi ägna oss åt en fördjupning i perspektivet samhällsnytta, och på vilket sätt min idé kan bidra till att skapa värde för fler människor än mig och min kund. Med ännu en inbjuden entreprenör som kommer att samtala, inspirera och dela med sig.

Det är så roligt att se och höra hur deltagarna på utbildningen utvecklas för varje gång vi träffas. Ibland handlar det om konkreta saker som nya samarbeten, produkter eller lokaler. Och ibland handlar det om minst lika viktiga saker som personliga insikter eller ställningstaganden. Men alla tar nya steg framåt hela tiden, på sitt sätt.