23 september: Om att skapa ett större värde i samhället

Tredje gången som Framtidsentreprenörerna samlades diskuterade vi samhällsnytta. Sara och Fredrik inledde dagen med en föreläsning som utgick ifrån att samhället inte är något som drabbar oss, utan summan av det vi gör och är tillsammans.

I föreläsningen konstaterades bland annat att fördomar är något vi lever med och behöver vara medvetna om och att samhällsnyttiga idéer bidrar till att göra andra människors liv bättre, stärker den mänskliga gemenskapen och bidrar till förbättringar i samhället i stort. Att detta händer även utanför kundrelationen i en verkligt samhällsnyttig idé.

Josephine fördjupade samtalet om sociala företag och kopperativt företagande med några tydliga exempel och vi avslutade dagens teoretiska övningar med följande sex steg för samhällsnyttig idéutvecklng:

  • Hjälp människor att göra rätt
  • Hjälp människor att vara friska
  • Hjälp människor att vara sig själva
  • Hjälp människor att vara tillsammans
  • Hjälp människor att bli klokare, kunnigare och visare
  • Hjälp människor att lita på varandra

Mycket utgår ifrån saker vi redan kommit överens om i samhället, inte minst FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna som fler borde läsa då och då.

Sedan gick vi in i dagens huvudnummer, de livade och intensiva samtal som Framtidsentreprenörerna för med varandra för att diskutera dagens frågor i sina BMCs. Frågor som hjälper den som använder dem att konsekvensanalysera sig och sin idé utifrån ett samhällsnyttigt perspektiv.

Gör detta andra människors liv bättre, eller skadar det någon?