16 december: Ekonomisk bärkraft och resiliens med Klara Härgestam

När Framtidsentreprenörerna möttes för nionde gången stod fördjupande diskussioner om ekonomisk bärkraft, resiliens och hushållning med resurser i fokus. Många av dialogerna handlade också om fördelar med att vara mångsidig och ha flera olika intäktskällor för att kunna anpassa entreprenörskapet i en föränderlig värld.

Ekonomin fick ett tydligt beteendevetenskapligt perspektiv i samtalen där deltagarna tog sig an ett antal frågeställningar runt hur idéer kan skapa ekonomiska resultat som hjälper entreprenören att ägna allt mer tid och uppmärksamhet åt utvecklingen av idén. Något som också underströks i samtalet med entreprenören Klara Härgestam, Sveriges ledande retorikexpert som driver företaget Klara Besked där hon utbildar och ger råd till företagsledare, politiker och andra människor som behöver möta och dela idéer med andra. Klara berättade om ett personligt entreprenörskap och hur hon anpassar såväl liv som entreprenörskap ömsesidigt, vilket också går att läsa mer om i hennes bok Bebis och business. Den finns dessutom att ta del av i en finfin podcast som görs av framtidsentreprenören Kerstin Önnebo (som också tagit bilden i sidhuvudet tillsammans med Klara.

Klara Härgestam är retorikexpert och driver Klara Besked. Fotograf: Emma Ode.