9 september: Vad är meningen?

Sammanfattning av dagens föreläsning. Den spelades in på Bronner & Bronners hemmakontor på kvällen, eftersom Zoom krånglade lite under eftermiddagen.

När Framtidsentreprenörerna under dagens andra halva diskuterade meningsfull idéutveckling utifrån sig själva och sina egna idéer gick det nästan att ta på stämningen i rummen. Entreprenörskap och idéutveckling är personligt, men det är sällan vi verkligen fördjupar oss i känslan av mening när vi jobbar med den här typen av främjande.

Det borde nog fler göra. För här var diskussionerna fulla av kreativitet, känslor, kapacitet och kraft.

Sara och Fredrik Bronners föreläsning den här dagen utgick från gamla beprövade vetenskaper med utgångspunkt i humaniora och samhällsvetenskaperna. Idag berördes filosofi, teologi, sociologi och psykologi. Filtrerat genom samtida modeller och uttryck. Vi diskuterade vad det är som får oss människor att relatera och agera på olika sätt. Vad som händer när vi saknar mening. Eller när vi har en stark känsla av sammanhang.

Utgångspunkten för dagen var att människor som gör bra saker för andra i sammanhang som skapar trygghet och ger bekräftelse kommer att uppleva mening. Och att detta förstås också gäller entreprenörer.

Ett av medskicken Framtidsentreprenörerna fick den här dagen var att titta på denna sammanfattade föresläning av Matthew Taylor, som handlar om behovet av en ny upplysning.

Framtidsentreprenörerna gick hem från dagens pass med varsin fråga om hur de kan utveckla något i sin idé för att skapa en ännu större känsla av mening. Den startar vi nästa pass med. Vilket vi ser fram emot.